معاون سخنگوی سازمان ملل در واکنش به اظهارات وزیر خارجه روسیه درباره جنگ اوکراین گفت که حمله نظامی به این کشور باید متوقف شود.