نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی، به اظهارات تحریک برانگیز آمریکا واکنش نشان داد.