سخنگوی کاخ کرملین با واقعی توصیف کردن تهدید اوکراین به استفاده از «بمب کثیف» علیه روسیه، گفت فرانسه و آلمان هیچ تمایلی برای میانجی‌گری در مذاکرات صلح ندارند.