وزارت امور خارجه روسیه به ادعاهای انگلیس مبنی بر تلاش مسکو برای روی کار آوردن سیاستمداران وابسته به خود در اوکراین واکنش نشان داد.