« لطفی المرایحی»، دبیر کل حزب جمهوری خواه تونس ، ابتکار عملی برای درخواست استعفای «قیس سعید»، رئیس جمهور این کشور که این اقدام را توهم و تلاش برای براندازی دولت خوانده، مطرح کرد.