همچنین حماس از ملت و گروه‌های فلسطینی و حامیان فلسطین در انگلیس و اروپا خواست که این تصمیم را محکوم کنند.
جنبش حماس به تصمیم انگلیس در قرار دادن این جنبش در فهرست تروریسم واکنش نشان داد.