سخنگوی حماس تاکید کرد توقف برنامه توسعه طلبانه اشغالگران صهیونیست فقط با مقاومت فراگیر همه امت اسلامی محقق خواهد شد.