«نصر الشَمَّری» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء در پیامی توئیتری، بازپس‌گیری کشتی حامل نفت ایران از چنگ دزدان آمریکایی را اقدامی افتخارآمیز و غرورانگیز عنوان کرد که به عالی‌ترین شکل، عزت اسلام و مسلمین را به رخ کشید.