باکو به امانوئل ماکرون، رهبر فرانسه، به دلیل اظهارات “کاذب” و “غیر قابل قبول” وی در مورد درگیری آذربایجان با ارمنستان پاسخ داد.