بعد از گزارش روزنامه «نیویورک تایمز» درباره نگرانی مقامات و مشاوران بایدن از تاثیر سن او بر توانایی مدیریتش به عنوان رئیس‌جمهور، ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا گفت عدم هوشیاری بایدن ارتباطی با سنش ندارد