بلاروس در واکنش به تحریم‌های آمریکا، تصمیم به کاهش تعداد دیپلمات‌های این کشور در مینسک گرفته است.