رئیس جمهور سوریه کاهش ارزش پول سوریه را هجمه‌ای دانست که از سمت بیگانگان بر سوریه تحمیل شده و مقابله با آن را مستلزم حمایت شهروندان دانست.