جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از عدم شرکت رهبران چین و روسیه در اجلاس‌ آب وهوایی سازمان ملل متحد در شهر گلاسکو اسکاتلند، عدم شرکت رهبر چین را یک “اشتباه بزرگ” خواند.