طبق اعلام بلومبرگ، تقاضا برای خرید قرارداد‌های آتی در بین معامله گران افزایش یافته است، چرا که به عقیده آن‌ها دوران ریاست جمهوری بایدن دوره آرام تری از دوره فعلی خواهد بود.