رئیس جمهور جمهوری آذربایجان از اقدام همتای آمریکایی خود در به رسمیت شناختن «نسل کشی ارامنه» به شدت انتقاد کرد و آن را اقدامی «غیرقابل قبول» و یک «اشتباه تاریخی» خواند.