رئیس اداره روابط خارجی اقلیم کردستان عراق بر احترام به حاکمیت کشورهای همسایه تاکید کرد.