دبیرکل اتحادیه عرب درباره تصمیم ایران برای آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته ابراز نگرانی کرد.