اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای ازسرگیری مذاکرات هسته ای ایران در وین تا پایان ماه نوامبر تائید کرد.