آمریکا به حکم ۳۴ سال زندان برای یک فعال توییتری سعودی واکنش نشان داد.