مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه هند و اقیانوسیه در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی مدعی شد که برنامه موشکی کره شمالی غیر قانونی است.