وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه پرتاب موشکی کره شمالی را که اخیرا انجام شده است محکوم کرد.