سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: ما از اخبار آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو شهروند انگلیسی استقبال می‌کنیم.