آمریکا، انگلیس، نروژ و اتحادیه اروپا در واکنش به استعفای عبدالله حمدوک از سمت نخست‌وزیری سودان با ادعای حمایت مستمر از آرمان‌های دموکراتیک مردم سودان، اعلام کردند از دولت بعدی بدون مشارکت همه طرف های غیر نظامی حمایت نخواهند کرد.