صادق خان شهردار لندن در توئیتی نوشت، مردان علیه زنان مرتکب جنایت می‌شوند و زنان به همین علت احساس ناامنی می‌کنند. این مردان هستند که باید تغییر کنند نه این که زنان ناچار به تغییر سبک زندگی خود باشند.