رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در گفتگو با آناتولی تاکید کرد که تامین امنیت فرودگاه کابل توسط نیرو‌های ترکیه حائز اهمیت است.