سازمان‌های مسئول برنامه بین‌المللی «کواکس» برای توزیع واکسن کرونا می‌گویند کره شمالی تا نیمه اول سال میلادی جاری حدود ۲ میلیون دوز واکسن شرکت آسترازنکا را از طریق این برنامه دریافت خواهند کرد.