یک دستگاه تانکر ۲۰ تنی حامل سوخت، به علت بارش باران و لغزندگی جاده در چین واژگون شد و در شعله‌های آتش سوخت.