پس از دیدار مجازی ۱۵ اکتبر (۲۴ آبان ماه) جو بایدن رییس جمهوری آمریکا با شی جین پینگ رییس جمهوری آمریکا واشنگتن این هفته میزبان مقامات ارشد تایوان خواهد بود.