فرمانده نیرو‌های آمریکایی در آفریقا با اشاره به توسعه نفوذ روسیه و چین در آفریقا گفت که ایران نیز به طور فزاینده‌ای در آفریقا فعال شده است.