وزیر خارجه کشورمان در بدو ورود به دمشق مورد استقبال همتای سوری خود قرار گرفت.