پس از ادعای سوئلا براورمن وزیر کشور انگلیس در پارلمان، مبنی بر اینکه این کشور با “تهاجم” افرادی که با قایق‌های کوچک در حال عبور از کانال مانش هستند مواجه است، احزاب مخالف و حتی برخی از نمایندگان پارلمان در حزب حاکم محافظه کار، شایستگی وی را برای این پست زیر سوال بردند.