گروه هکری «لیک د انالیست» اعلام کرد، با حمله سایبری به سیستم هوانوردی رژیم صهیونیستی، اطلاعات خلبانان ارتش این رژیم را به دست آورده است. پیشتر لیک د انالیست، سامانه گنبد آهنین را هم هک کرد.