گروهی از هکرها عکس‌های شخصی و سوابق پزشکی رئیس موساد را منتشر کردند.