در رتبه‌های بعدی به ترتیب خطوط هوایی آمریکایی جت‌بلو و دلتا و پس از آنها خط هواپیمایی ایزی‌جت بریتانیا، بین ۲۵ شرکت هواپیمایی بزرگ، به عنوان امن‌ترین ایرلاین‌های جهان معرفی شدند.