«دیمین هِرست» ـ هنرمند معروف انگلیسی ـ قرار است در ماه آینده هزاران نقاشی خود را در پروژه‌ای با تمرکز بر هنر به عنوان پول بسوزاند.