رسانه هندی گزارش داد که اولین سری از سامانه موشکی اس ۴۰۰ این کشور احتمالا تا ماه فوریه (بهمن) در پایگاه هوایی پنجاب مستقر می‌شود.