دولت سومالی شنبه شب اعلام کرد، در جریان عملیات ارتش ۱۰۰ عضو الشباب در جنوب این کشور به هلاکت رسیدند.