شفقنا- سازمان جهانی بهداشت (WHO) نسبت به موج جدید کروناویروس در آفریقا هشدار داد.