دبیرکل سازمان ملل متحد تغییرات اقلیمی را تهدیدی حیاتی برای بشر توصیف کرد و گفت دمای جهان به سمت آستانه فاجعه آمیز پیش می‌رود.