گروه عرین الاسود اعلام کرد: پاسخ به شهادت تامر الکیلانی، سخت و دردناک خواهد بود.