رئیس جمهوری روسیه گفت: مسکو به تعهداتش در زمینه صادرات انرژی ادامه داده و حتی از طریق اوکراین نیز صادرات خود را پی می‌گیرد. پوتین در عین حال هشدار داد تحریم ها علیه کشورش خطر افزایش قیمت مواد غذایی در جهان را در پی دارد.