ویر خارجه آمریکا گفت به اتخاذ اقدام‌های قاطع علیه مرتکبان خشونت در برابر مردم میانمار ادامه خواهند داد.