وزیر بهداشت آلمان گفته کشورش یکی از سخت‌ترین شرایط کرونایی را تجربه می‌کند و محدودیت‌ها باید تا ماه فوریه و شاید هم بیشتر ادامه پیدا کند.