نماینده چین نزد سازمان‌های بین المللی در وین نگرانی‌های ایران در مورد لغو تحریم‌ها را مشروع خواند و خواستار لغو تحریم‌های غیرقانونی و یکطرفه آمریکا علیه ایران و طرف‌های ثالث شد.