نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به ابتلای ۲ الی ۴ میلیون نفر به سویه اومیکرون در فلسطین اشغالی هشدار داد.