هشدار فرانسه درباره وقوع اقدامات‌ گسترده تروریستی در اروپا، رایزنی وزرای خارجه آمریکا و امارات درباره تنش‌های منطقه‌ای، انتخاب ویلیام برنز به عنوان رئیس سازمان سیا، توصیه کنگره به بایدن برای تعویق خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و معرفی ترکیه به عنوان کشور اشغال گر از سوی دیدبان حقوق بشر از جمله مهمترین خبرها، وقایع و رویدادهای ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.