رئیس سیا می‌گوید که همزمان با جنگ اوکراین، «حساب چین» در مورد تایوان تغییر کرده است و نمی توان رئیس جمهور چین را دست کم گرفت.