به دنبال تحرکات نظامی در پایتخت میانمار، سفارت آمریکا در این کشور برای شهروندان آمریکایی ساکن این کشور هشدار امنیتی صادر کرد.