رییس ستادکل نیروهای مسلح درباره پاسخ ایران در صورت استمرار شیطنت‌های رژیم صهیونیستی گفت: “معلوم نیست پاسخ ایران چه باشد اما رژیم صهیونیستی آرام نخواهد بود.”