یک مقام ارشد دولت روسیه از احتمال تجدید نظر در همکاری نظامی با ترکیه در صورت فروش پهپاد‌های ساخت این کشور به اوکراین خبر داد.